Januar 2019PLØKS - Skovlunde Klatreklub
  
GENERALFORSAMLING
 

 
Kære medlem af ”PLØKS - Skovlunde Klatreklub”
 
Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i PLØKS onsdag den 27. februar 2019, kl. 19. På generalforsamlingen vil den dagsorden, der er opstillet herunder, blive behandlet. Der vil være kaffe, te og kage.
 
Generalforsamlingen er PLØKS højeste myndighed og bestyrelsen opfordrer alle medlemmer til at deltage.
 
Forslag til generalforsamlingen skal være formanden, altså Per Thellersen, i hænde senest 14 dage før, hvilket vil sige onsdag den 13. februar. Forslagene kan sendes på e-mail til per@ploeks.dk (foretrækkes) eller afleveres til Per i klubben.
  
Den fulde indkaldelse kan hentes via linket her under (bilag) eller på hjemmesiden ploeks.dk
 
 
 
Dagsorden
  1. Valg af dirigent og referent.
  2. Formandens beretning.
  3. Fremlæggelse af bestyrelsens tanker for det kommende år, herunder de forslag indsamlet i efteråret 2018. Som en del af dette punkt vil bestyrelsen fremlægge et projekt om etablering af en udendørs væg, et projekt som bestyrelsen ønsker en drøftelse af som indledning til en beslutning under pkt. 4.
  4. Behandling af indkomne forslag.
  5. Fastsættelse af kontingent.
  6. Forelæggelse af det reviderede regnskab og budget for det kommende år.
  7. Valg af bestyrelse.
  8. Valg af 1 revisor, 1 revisorsuppleant og 1 bestyrelsessuppleant (og evt. en suppleant for juniorrepræsentanten).
  9. Eventuelt
 
 
 
Bilag
  
  
 
 
 

Du finder os her

PLØKS - Skovlunde klatreklub
Lundebjerggårdsvej 7
2740 Skovlunde info@ploeks.dk Se på Google Maps