Politik vedr. rutebygning


Rutebygning er et fælles ansvar i en frivillig klub, og alle medlemmer opfordres derfor til at bygge ruter for at få større bredde i udbuddet af ruter. Uerfarne rutebyggere kan blive hjulpet af erfarne, eller de kan deltage på rutebygnings-workshops eller rutebygnings aftener.

På den årlige generalforsamling, vælges der et rutebygningsudvalg blandt klubbens medlemmer. Dette udvalg har ansvaret for, at opfylde intentionerne i denne politik og refererer direkte til bestyrelsen. Budgetrammen for udvalget fastlægges sammen med klubbens øvrige budget. Rutebygningsudvalget erstatter det tidlige ”greb udvalg”.

Efter at væggen har været ryddet for greb, ønsker vi minimum 30 ruter. For at tilgodese bredden, skal de fordeles som følgende:
<4-grad: 2 stk.
4-grad: 3 stk.
5-grad: 10 stk.
6-grad: 10 stk.
7-grad: 5 stk.

Der skal afholdes en ”rutebygnings-workshop” med ”professionel” rutebygger umiddelbart efter en rydning af væggen, med fokus på at få en ligelig fordeling af ruter jf. ovenstående.

Umiddelbart efter en rydning af væggen, afholdes der en ”klub rutebygnings aften” og derudover et antal fordelt over året.

Hvis der ikke er det ønskede antal ruter efter en måned, vurderer rutebygningsudvalget om, der skal hyres en professionel rutebyger til at bygge de manglende ruter, for at komme i mål med fordelingen af sværhedsgrader jf. ovenstående.

For at sikre alle medlemmer mulighed for at bygge ruter, medtages dette emne på alle vores begynderkurser.

Der skal hænge en samlet ruteoversigt med graderinger i hallen. Den skal opdateres løbende, oftest i starten. Ved siden af skal der være mulighed for, at der kan skrives nye ruter og kommentarer til eksisterende ruter, f.eks. graderinger.

Ved alle ruter skal der være en lille seddel med oplysninger om ruten, placeret i øjenhøjde. Kun fransk gradering.

Det skal være muligt at traversere hele vejen rundt langs væggen. For at kunne skelne disse greb fra ruterne bruges der kun grå greb til traversen. Undtaget er ”Det nye overhæng” og tydlige børnegreb begrænset til ”Den høje væg” og ”Den nye væg”. Derfor bygges der ikke ruter med grå greb.

Boulderproblemer bør være markeret med farvet tape. Graderet fra let til svær med farverne: Grøn, gul, blå, rød, sort, grå.

Du finder os her

PLØKS - Skovlunde klatreklub
Lundebjerggårdsvej 7
2740 Skovlunde info@ploeks.dk Se på Google Maps