Om PLØKS


Foreningens formål:
Foreningens formål er: - at tilbyde de bedst mulige rammer for medlemmernes udøvelse af sportsklatring, og derigennem skabe ansvarsbevidste og selvstændige mennesker der kan fungerer i et fællesskab.

Værdier:
  • Fællesskab 
  • Foreningestanken 
  • Klatring i naturen og friluftsliv 
  • Medlemsstabilitet
  • Klatre niveau diversitet 
  • Socialt fokus 

PLØKS, Skovlunde Klatreklub, blev stiftet i 1990 udfra ønsket om at skabe en klatreklub, der kunne danne en sund ramme om denne sportsgren. Foreningens formål er således at tilbyde medlemmerne de bedst mulige betingelser for udøvelse af sportsklatring og derigennem skabe ansvarsbevidste og selvstændige individer, der kan fungere i et fællesskab. Vi er p.t. ca. 400 medlemmer i PLØKS, men det svinger alt efter årstiden.

PLØKS blev startet som en frivillig forening, og eksisterer stadig på 100 % frivillig basis. Det betyder blandt andet, at hele klubbens væg, der er udbygget gradvist siden de første vægge blev bygget i 1994, er skabt med frivillig arbejdskraft. Det betyder også, at det daglige arbejde med vægvagter, kurser, bestyrelsesarbejde, juniorhold, hjemmeside m.m. laves af frivillige. Klubben er således afhængig af, at nye såvel som 'gamle' medlemmer tager initiativ til aktiviteter, vedligehold m.m. eller blot giver en hånd med, når der er brug for det.

Sikkerheden er højt prioriteret i PLØKS. Uddannede vægvagter holder øje med den daglige sikkerhed på væggen, ligesom vi har tradition for at diskutere sikkerhed i det daglige. Vi stiller krav til nye medlemmer om at tage sikringskurser eller vise at de kan sikre forsvarligt. Undervisningen på sikringskurserne varetages af eksaminerede instruktører. Væggens konstruktion gennemgås efter en fastlagt cyklus, der sikrer, at alle kritiske dele af væggen gennemgås med jævne mellemrum.

Det sociale element vægtes højt i PLØKS. Der er tradition for årlig julefrokost, sommerfest, interne hyggekonkurrencer og ture til udlandet for at klatre klippe, og vi gør hvad vi kan for at tage godt imod nye medlemmer.

PLØKS er en af landets største klatreklubber både i medlemstal og vægareal og vi har således et ansvar for at være med til at udvikle sporten. Vi tilstræber derfor at afhold mindst en årlig national klatrekonkurrence og arbejder på at få uddannede trænere til at stå for undervisning på forskellige niveauer.

På juniorsiden er der taget forskellige initiativer for at gøre PLØKS til et godt sted at dyrke idræt. Vi har juniorhold på flere niveauer og deltager i Dansk Idrætsforbunds initiativ 'Et godt idrætsmiljø for børn og unge'. Klubben har udformet en børnepolitik, der giver nogle retningslinier for arbejdet med børn og unge i PLØKS; børnepolitikken kan findes på hjemmesiden.

PLØKS er medlem af Dansk Klatreforbund og er således underlagt forbundets vedtægter og instruktørnormer.

Du finder os her

PLØKS - Skovlunde klatreklub
Lundebjerggårdsvej 7
2740 Skovlunde info@ploeks.dk Se på Google Maps
PLØKS - Skovlunde Klatreklub - Skovlundehallen - Lundebjerggårdsvej 7 - 2740 Skovlunde - info@ploeks.dk