Ordensreglement og regler

Nedenstående regler gælder for både PLØKS indendørs- og udendørs-arealer.

1. Orden
2. Medlemskort
3. Gæsteordning
4. Dagskort
5. Sikringsbevis/ godkendelse/ hvem må klatre
6. Udstyr
7. Undervisning
8. Regler for brug af klubbens faciliteter - brugergrupper
9. Særligt om børn under 15 år
10. Regler for afholdelse af tivoliklatrearrangement
11. Adgang/ nøgler

1. Orden

 1. Ret dig efter vægvagtens anvisninger.
 2. Forstyr ikke én der står og sikrer.
 3. Alle klubbens lokaler og udendørsarealer er totalt røgfrie (gælder også e-cigaretter, vandpibe etc.). Rygere henvises til parkeringspladsen.
 4. Man klatrer ikke i påvirket tilstand - gælder både alkohol, "stoffer" og medicin.
 5. Det henstilles at der IKKE bruges løst kalk (konkurrencer er undtaget for denne regel). Det støver meget og går kraftigt ud over indeklimaet.
 6. Kom ikke med beta (kommentarer), før du ved om klatreren ønsker det.
 7. Træk dit reb ned når du går fra en rute, så andre kan komme til. Husk at hænge "toprebssnore" op igen.
 8. Ryd op efter dig selv (og gerne andre!).

2. Medlemskort

 1. Medlemskort skal altid bære synligt.
 2. Medlemskort skal fremvises hvis vægvagten spørger om det.
 3. Der udstedes et nyt medlemskort hvert år inden det gamle udløber, hvis man har fornyet sit medlemskab. Hvert år har sin egen farve medlemskort.
 4. Medlemsåret løber fra den 1. marts til den 28. februar. Medlemskort gælder indtil den 1. april.
 5. De medlemmer der udfører et "tillidshverv" for klubben (vægvagter, instruktører, bestyrelse, områdeansvarlige osv.), får et særligt "guld medlemskort", som giver særlige rettigheder i klubben. Samtidig synliggøres det over for andre medlemmer at der her er en, der ved lidt mere om klubben.
 6. Henvendelser vedr. medlemskort kan rettes til medlem@ploeks.dk.

3. Gæsteordning

 1. For at give medlemmer af klubberne bedre muligheder for at besøge hinandens klatrevægge har Dansk Klatreforbund en gæsteordning som giver en klatrer mulighed for at klatre gratis eller til reduceret pris i en anden klub uden for deres hjemby i begrænset omfang.
 2. I PLØKS er det gratis for medlemmer fra klatreklubber, der er med i gæsteordningen at klatre op til 5 gange om året.
 3. Ved ankomst skal gæsteklatreren melde sin ankomst til vægvagten, og vise sit medlemskort til egen klatreklub.
 4. Gæsteklatre klatre ud over betalingen på samme vilkår som "dagskortklatre".
 5. Flere oplysninger om gæsteordningen og hvem der er med i den, findes hos Dansk Klatreforbund.

4. Dagskort

 1. For at klatre på vores klatrevæg uden at være medlem eller gøre brug af "gæsteordningen", kræves et såkaldt dagskort.
 2. Dagskortet koster pt. 50,- kr. og giver adgang til at klatre på væggen i hele åbningstiden på dagen for køb af kortet.
 3. Dagskortet købes ved at henvende sig til dagens vægvagt, der kan betales kontant eller med MobilePay.
 4. I prisen er inkluderet lån af klubbens klatreudstyr til den videre klatring.
 5. Vilkår for hvem der må klatre/ sikre kan læses nedenfor.

5. Sikringsbevis/ godkendelse/ hvem må klatre

 1. Klatre der ikke er kendt i klubben skal overfor vægvagten vise, at de besidder klatreerfaring svarende til Kursus 1 eller Kursus 2, for at klatre i reb på det pågældende niveau. Er vægvagten i tvivl kan denne forlange at du demonstrer dine færdigheder ved at du viser at du behersker følgende:
  1. at du gennemfører et fuldstændig korrekt makkertjek
  2. at du sikrer med hånden på bremserebet og rebet holdes i bremseposition
  3. at du til hver en tid kan bremse et fald
  4. at du kan nedsænke din makker til jorden roligt og kontrolleret
  5. at du som sikringsmand kan positionere dig korrekt på gulvet i forhold til klatreren
  6. at du er opmærksom.
 2. I PLØKS skal man have minimum Kursus 2 eller tilsvarende erfaring (eller Instruktør 1) for at sikre uerfarne klatre (herunder børn). Dette gælder også ved toprebsklatring. Dette skyldes at den uerfarne ikke kan indgå i et "makkertjek" og den erfarne derfor må opveje herfor med ekstra erfaring.
 3. Det er til en hver tid vægvagten der afgøre om du må klatre. Du kan derfor godt komme ud for, ikke at kunne bruge særligt udstyr eller teknikker, hvis vægvagten ikke er fortrolig med det. Ved uenighed, kan vægvagten eventuelt spørge en instruktør til råds, hvis der er en tilstede. I sidste instans kontaktes sikkerhedsudvalget som træffer den endelige afgørelse. Men på dagen i en aktuel situation, er det altid vægvagtens afgørelse der er gældende. Kontaktoplysninger til sikkerhedsudvalget findes på siden "Frivillige - hvem-er-hvem" på ploeks.dk
 4. Ved kurser, prøveklatring o.l. overtager instruktøren ansvaret for den pågældende aktivitet fra vægvagten, og sørger for at orientere denne om hvilken aktivitet der foregår.

6. Udstyr

 1. Der må kun bruges godkendt klatreudstyr (UIAA/ CE).
 2. Klubbens udstyr er kun til låns for "dagskortklatre", kursus, børnehold og tilsvarende.
 3. "Soloklatring" på de høje vægge (uden reb eller anden sikring) er ikke tilladt.
 4. Alle mellemsikring skal klippes.

7. Undervisning

 1. Det er kun PLØKS egne uddannede instruktører der må undervise på klatrevæggen i klubbens normale åbningstid.
 2. Ved "PLØKS egene instruktører"forstås instruktører, som indgår i PLØKS instruktørkorps og som dermed er underlagt PLØKS regler og aftaler. Herunder at de deltager i den årlige instruktørdag.
 3. Henvendelser vedr. undervisning og kurser kan rettes til kursus@ploeks.dk.
 4. I PLØKS følger vi de til enhver tid gældende normer for kurser fra Dansk Klatreforbund (med mindre andet fremgår af dette dokument). Eventuelle undtagelser aftales med sikkerhedsudvalget.

8. Regler for brug af klubbens faciliteter - brugergrupper

1. Ikke-medlemmer uden klatreerfaring
 1. Har alene adgang til PLØKS som personlig gæst til eksisterende PLØKS medlem, eller i forbindelse med særlige arrangementer.
 2. Skal i klubbens åbningstid betale dagskort via MobilePay eller kontant til vægvagt ved ankomst.
 3. Må alene boulder eller klatre på topreb sikret af anden klatrer med minimum Kursus 2 eller tilsvarende erfaring.
2. Ikke-medlemmer med klatreerfaring svarende til minimum Kursus 1
 1. Har adgang til PLØKS i klubbens åbningstid som annonceret på PLØKS hjemmeside.
 2. Skal i klubbens åbningstid betale dagskort via MobilePay eller kontant til vægvagt ved ankomst. Se evt. gæsteordning nedenfor.
 3. Skal overfor vægvagten vise, at de besidder klatreerfaring svarende til Kursus 1 eller Kursus 2, for at klatre i reb på det pågældende niveau.
3. Ikke-medlemmer med minimum Instruktør 1 certificering
 1. Har adgang til PLØKS i klubbens åbningstid som annonceret på PLØKS hjemmeside.
 2. Skal i klubbens åbningstid betale dagskort via MobilePay eller kontant til vægvagt ved ankomst. Se evt. gæsteordning nedenfor.
 3. Kan efter aftale med PLØKS bestyrelse leje adgang på ad hoc basis til PLØKS faciliteter udenfor klubbens normale åbningstid jf. PLØKS regler herfor (se tivoliarrangement nedenfor), og her tage brugere med fra de andre brugergrupper under forudsætning af, at reglerne for de pågældende brugergrupper er overholdt.
4. Medlemmer uden nøglebrik til PLØKS
 1. Har adgang til PLØKS i klubbens åbningstid som annonceret på PLØKS hjemmeside.
 2. Skal for at klatre i reb have minimum Kursus 1 eller tilsvarende erfaring.
 3. Kan tage brugere med fra de andre brugergrupper (max 4 ikke-medlemmer) under forudsætning af at reglerne for de pågældende brugergrupper overholdes.
5. Medlemmer med nøglebrik til PLØKS

 1. Har fri adgang i bygningens åbningstid, dvs. hvor alarmen ikke er slået til fra centralt hold, fra kl. 06.00 til 24.00. Dette gælder også den udendørs klatrevæg.
 2. Kan tage brugere med fra de andre brugergrupper (max 4 ikke-medlemmer) under forudsætning af at reglerne for de pågældende brugergrupper overholdes.
 3. Medlemmer med Instruktør 1 eller højere må afholde egne enkeltstående tivoliklatrearrangementer udenfor klubbens normale åbningstid jf. PLØKS regler herfor. Se regler for tivoliarrangement nedenfor.

9. Særligt om børn under 15 år

Dansk klatreforbunds kursusnormer definere at minimumsalderen for at få udstedet et kursusbevis er 15 år. Derfor gælder der nedenstående særlige regler for børn under 15 år i klatrehallen.
Der kan dispenseres for disse regler, for børn der er tilmeldt, vores forskellige børne- og juniorhold. Dette sker efter aftale mellem forældre, trænerne, sikkerhedsudvalget og bestyrelsen. Disse børn skal bære et særligt ”juniorsikringskort” når de klatrer i klubbens normale åbningstid.
 1. Børn under 15 år må kun klatre på topreb (altså ikke føre ruter).
 2. Børn under 15 år må ikke sikre andre.
 3. Der må ikke løbes og leges på madrasserne når der er nogen der klatre - det er faldunderlag.
 4. Fortæl børnene, at de ikke må klatre under hinanden.
 5. Vilde og støjende lege (fangelege og lignende) bør af sikkerhedsmæssige årsager undgås i klatrehallen.
 6. Løb ikke rundt i hallen.
 7. Lav en aftale med dine børn om, hvor højt de må klatre uden reb.
 8. Hold øje med dine børn, når de er med i klatrehallen.

10. Regler for afholdelse af tivoliklatrearrangement

Tivoliklatrearrangement defineres i PLØKS som toprebsklatring for en større gruppe brugere (5 eller flere) uden klatreerfaring.

Formålet med tivoliklatrearrangementer i PLØKS er at fremme kendskabet til og glæden ved klatresporten i Danmark. Arrangementerne er derfor tiltænkt grupper af privatpersoner, skoler, foreninger og institutioner. Derimod er tivoliklatrearrangementer i PLØKS ikke tiltænkt kommercielt brug, firmaarrangementer, polterabends, og lignende.

Tivoliklatrearrangement kan kun afholdes af en person med minimum Instruktør 1 certificering.

Tivoliklatrearrangementer kan deles i 4 grupper:

1. PLØKS prøveklatringsarrangement i klubbens normale åbningstid
 1. Disse planlægges for et år ad gangen på PLØKS instruktørsamling.
 2. Afholdes under ledelse af en PLØKS-instruktør med minimum Instruktør 2 certificering samt med hjælp fra af et passende antal PLØKS medlemmer med minimum Kursus 2 eller tilsvarende erfaring.
 3. Ratio mellem instruktør/hjælper og gæster tilstræbes ikke at overstige 1 til 5.
2. Enkeltstående tivoliklatrearrangement afholdt af PLØKS-instruktør udenfor klubbens normale åbningstid
 1. En PLØKS-instruktør med minimum Instruktør 1 certificering kan, uden betaling af dagskort og leje af hal, afholde enkeltstående tivoliarrangementer udenfor klubbens normale åbningstid jf. klubbens formål med tivoliarrangementer.
 2. Instruktøren er ansvarlig for planlægning og afholdelse af arrangementet.
 3. Instruktøren skriver selv arrangementet i PLØKS kalender.
 4. I tilfælde af sammenfald med andre arrangementer, koordinerer og aftaler arrangørerne indbyrdes.
3. Andre tivoliklatrearrangementer udenfor klubbens normale åbningstid
 1. Denne type arrangementer er tiltænkt skoler, foreninger og institutioner. PLØKS kan ikke lejes ud til kommercielle arrangementer, firmaarrangementer, polterabends m.m.
 2. Skoler, foreninger og institutioner kan leje sig ind i PLØKS udenfor klubbens normale åbningstid, men kræver godkendelse fra PLØKS bestyrelse samt at arrangementet afholdes af en instruktør med minimum Instruktør 1 certificering.
 3. Råder skolen/foreningen/institutionen ikke over egen instruktør, kan bestyrelsen muligvis være behjælpelig med at finde en PLØKS instruktør.
 4. Bruges egen instruktør skal denne redegøre for, at certificeringen fortsat er gyldig, og kan i tilfælde af tvivl blive bedt om at møde op i PLØKS normale åbningstid til en samtale/prøveklatring med en repræsentant for PLØKS udpeget af bestyrelsen, inden instruktøren kan godkendes.
 5. Godkendes instruktøren, udarbejdes skriftlig aftale (mail er tilstrækkelig) mellem PLØKS bestyrelse og arrangøren indeholdende:
  • den ansvarliges navn, email og adresse
  • dato og tidspunkt for arrangementet
  • aftalt pris for leje af klatrevæg og udstyr (reb, seler og sko)
  • max. antal deltagere
  • evt. hjælpere og krav til disse (min. Kursus 2)
  • aftale for nøglebriks udlevering og returnering efter arrangementet
 6. Evt. bortkommet nøglebrik erstattes af den ansvarlige for arrangementet med kr. 500,- (nøglebrikken spærres – kontakt noegle@ploeks.dk).
 7. Aftalen skal godkendes af PLØKS bestyrelse og sendes til kassereren inden arrangementets afholdelse.
 8. 2019 Prisen for leje af PLØKS klatrevæg og udstyr (reb, seler og sko) er kr. 250,- pr time. PLØKS instruktører koster yderligere kr. 250,- pr time pr. instruktør.
4. Særlige aftaler
 1. Der kan forekomme tilfælde som ikke falder ind under ovenstående, men som PLØKS bestyrelse finder grund til at godkende på særlige vilkår.

11. Adgang/ nøgler

 1. Klubben kan kun betragtes som åben, hvis der er en vægvagt til stede. Dette gælder også den udendørs klatrevæg.
 2. Andre end vægvagter kan få nøgle til klubben hvis de udfører et "tillidshverv" for klubben (dem med "guld medlemskort"). Disse personer er IKKE vægvagter og kan derfor ikke holde klubben åben for øvrige medlemmer, men udelukkende for dem selv og deres personlige gæster.
 3. Man skal minimum være fyldt 18 år, og have "Kursus 2" (eller tilsvarende erfaring), for at kunne komme i betragtning til en nøgle.
 4. Der er elektronisk adgangskontrol til klubbens faciliteter. Den udleverede "nøglebrik" er personlig og der kvitteres for den. Der er forskellige adgangsniveauer. "Nøglebrikken" skal afleveres ved udmeldelse, eller hvis man ikke længere opfylder kriterierne for at have en "nøglebrik".
 5. Bortkommer nøglebrikken skal man straks rette henvendelse til klubbens nøgleansvarlige.
 6. Udlevering af nøglebrik: For at kunne få en nøglebrik skal du opfylde ovenstående krav og derefter rette henvendelse til klubbens nøgleansvarlige. Her skal du vedhæfte et billede/ pdf af denne fuldmagt (fuldmagt.pdf) i udfyldt stand. Du skal også vedhæfte et vellignende portrætbillede af dig selv til brug for vores kartotek og hjemmeside. Du vil herefter få besked om hvornår din nøglebrik er klar til afhentning. Der kan godt gå en måned.
 7. Henvendelser vedr. adgang og nøgler kan rettes til noegle@ploeks.dk.

Du finder os her

PLØKS - Skovlunde klatreklub
Lundebjerggårdsvej 7
2740 Skovlunde info@ploeks.dk Se på Google Maps
PLØKS - Skovlunde Klatreklub - Skovlundehallen - Lundebjerggårdsvej 7 - 2740 Skovlunde - info@ploeks.dk