Støtte og tilskud


Som medlem af PLØKS, kan du få forskellige former for tilskud.


Uddannelse

Som almindeligt medlem, kan du få tilskud til deltagelse i klatrekurser. Forudsætningen er, at du forventes at bidrage med den viden, du opnår på kurset til gavn for PLØKS. F.eks. at virke som vægvagt eller instruktør, eller deltagelse i PLØKS forskellige udvalg. Ansøgningen sendes til bestyrelsen vedhæftet kursusbeskrivelse. Som udgangspunkt dækkes det fulde deltagergebyr, såfremt kurset vurderes relevant for PLØKS. Krav for udbetaling er, at der efter kurset fremsendes kursusbevis og kvittering for betaling.


Konkurrence

Vi vil gerne opfordre vores medlemmer til at deltage i klatrekonkurrencer. Som almindeligt medlem, kan du søge tilskud til deltagelse i konkurrence, både nationale og internationale. Der er få krav, som skal opfyldes for, at få udbetalt tilskud. Du kan læse kravene nedenfor.


Klubture

Vi vil gerne støtte, at vores medlemmer kommer på tur. Det kan både være til andre klatreklubber og til klipper i ind- og udland. Vi støtter ikke enkeltpersoner, men gerne "klubture" som kommer mange til gode og er åbne for alle medlemmer. Det kan f.eks. være støtte til særlige omkostninger for turlederen eller en "fællesspisning" som samler deltagerne. Ansøgninger vedr. klubture, skal sendes til bestyrelsen, som vurderer ansøgninger individuelt. En ansøgning skal være "godkendt" før turen annonceres eller gennemføres.


Eliteudøver

Det er også muligt, at få tilskud som eliteudøver. Klubben giver tilskud til, fx, transport og ophold ved landsholdssamlinger. Sådanne ansøgninger, skal sendes til bestyrelsen, som vurderer ansøgninger individuelt.


Retningslinjer for konkurrencetilskud

1. Gældende for alle ansøgninger om konkurrencetilskud:

 1. Tilskud kan kun søges af medlemmer af PLØKS, Skovlunde klatreklub.
 2. Det er et krav, at der stilles op i konkurrencen for PLØKS, så dette fremgår af deltager- og resultatliste.
 3. Der ydes tilskud i det omfang, der på generalforsamlingen er afsat penge til konkurrencetilskud, og kun så længe, der er penge på konkurrencekontoen. Der udbetales således tilskud efter først til mølle princippet.
 4. Der kan søges om tilskud til dækning af deltagergebyr, og transportomkostninger, samt for udenlandske konkurrencer også overnatning.
 5. Ved beregning af tilskud til kørsel i bil bruges Statens lave takst for kørsel pr. kørt kilometer (2020: 1,96 kr./km).
 6. Det skal tilstræbes, at den billigste rejseform vælges og at samkørsel prioriteres.
 7. Ansøgningen skal sendes senest 2 uger efter konkurrencens afholdelse til PLØKS kasserer kassereren@ploeks.dk. Det er et krav, at der sendes kopier af regninger/kvitteringer fra de afholdte udgifter til kassereren (Billede/PDF-dokument i e-mail), før tilskud kan udbetales.


2. Specielt for juniorkonkurrencer: 

 1. Deltagere under 18 år skal, såfremt forældre/værge ikke tager med til konkurrencen, senest 2 uger før konkurrencen aflevere seddel til træneren med forældre/værges underskrift på deltagelse i konkurrencen samt oplysning om hvem, der på konkurrencedagen har ansvaret for deltageren.
 2. Ved juniorkonkurrencer stilles der ofte krav om en eller flere medfølgende trænere/repræsentanter for klubben. Disse repræsentanter skal godkendes af bestyrelsen forud for konkurrencen og vil få dækket de fulde rejseomkostninger samt evt. deltagergebyr. For at blive godkendt af bestyrelsen, skal der foreligge en børneattest.
 3. Medlemmer, der er fyldt 18 år, forventes at kunne rejse uledsaget.
 4. Rejserefusion til ledsagende repræsentanter fra klubben udbetales i modsætning til de øvrige tilskud fra juniorkontoen.


3. Specielt for danske konkurrencer:

 1. Der udbetales maksimalt 400 kr. pr. deltager pr. konkurrence.
 2. Til konkurrence på Sjælland ydes alene tilskud op til 100 % af deltagergebyret.
 3. Til konkurrencer i det øvrige Danmark ydes tilskud op til 100 % af deltagergebyret, og op til 75 % af transportomkostningerne.


4. Specielt for danske mesterskaber (fx senior + junior rute DM, senior + junior boulder DM): 

 1. For at være berettiget til tilskud skal man som minimum have en realistisk mulighed for at klatre kvalifikationsruten.
 2. Der kan søges om tilskud optil 100 % af deltagergebyret, og op til 75 % af transportomkostningerne uafhængig af konkurrencens placering i Danmark.


5. Specielt for udenlandske mesterskaber (fx senior + junior NM): 

 1. Dansk Klatreforbund (DKlaF) giver i nogle tilfælde tilskud til deltagergebyr mv. til udenlandske konkurrencer og skal søges først. I fald DKlaF giver tilskud, skal dette beløb fratrækkes det beløb, man ellers ville have modtaget i tilskud fra PLØKS. Ansøgning til DKlaF og svar herpå vedlægges ansøgningen til PLØKS. Husk derfor at søge DKlaF i god tid.
 2. For at være berettiget til tilskud skal man som minimum have en realistisk mulighed for at klatre kvalifikationsruten.
 3. Senest 2 uger efter konkurrencen aflægge en kort beretning om konkurrencen, som lægges på PLØKS hjemmeside til inspiration og glæde for resten af klubbens medlemmer.
 4. Der udbetales maksimalt 1.500 kr. pr. deltager pr. konkurrence.
 5. Der kan søges om tilskud op til 100 % af deltagergebyret, op til 75 % af transportomkostningerne og op til 75 % af 1 overnatning.

Du finder os her

PLØKS - Skovlunde klatreklub
Lundebjerggårdsvej 7
2740 Skovlunde info@ploeks.dk Se på Google Maps
PLØKS - Skovlunde Klatreklub - Skovlundehallen - Lundebjerggårdsvej 7 - 2740 Skovlunde - info@ploeks.dk