Nøglebrik og alarm


Alarm og fejl på låse

Ved alarm og fejl på de udvendige låse (de to døre) kontaktes Ballerup vagtkorps straks på telefon 44 77 34 34. Oplys hvor du ringer fra og problemets art. 
 
Ved interne problemer og fejl (skabe, de to "tårne" og udendørsvæggen) og spørgsmål generelt om låse kontaktes Dennis Waldemar på 28 15 64 88 eller dennis@ploeks.dk

Betjening/ brug - yderdøre (kommunens døre)

FunktionHandling m. brik
Dioder viserBemærkning
Låse op
(og slå alarm fra)
Hold brikken op til panelet til højre for døren 1 gang
 derefter 
 
Døren låses automatisk umiddelbart efter indgang
Låse op og holde døren oplåst
(og slå alarm fra)
Hold brikken op til panelet til højre for døren 2 gange umiddelbart efter hinandenDøren er oplåst indtil den igen aktivt låses
Låse dørenHold brikken op til panelet til højre for døren 2 gange umiddelbart efter hinandenSelv om døren er låst kan man altid komme ud indefra
Sætte alarmen til og låse døren
(KUN vores egen dør ind til hallen) 
Hold brikken op til panelet til højre for døren 3 gange umiddelbart efter hinanden
Den sidste der går sætter alarmen til. Husk at slukke og lukke alt.
 
Vi sætter KUN alarm til på vores egen dør ind til hallen yderdøren låser vi kun
  
Alarmen på yderdøren slår automatisk til klokken 24:00! 
Det betyder at man ikke umiddelbart kan være i klubben efter midnat. Har man brug for dette, kontaktes den nøgleansvarlige i god tid inden på noegle@ploeks.dk eller 28 15 64 88.
 
Dioder:  
 

 


Betjening/ brug - interne "døre"

Brikken holdes op til "SALTO" logoet og dioden lyser grønt og grebet kan herefter drejes. Døren låser automatisk igen efter 6 sekunder.
 
 
 
 

Betjening/ brug - interne skabe

Brikken holdes op til "SALTO" logoet og dioden lyser grønt og grebet kan herefter drejes. Husk at låse igen på samme måde.
 
 
 

Omklædningsrum

Der skal IKKE låses til omklædningsrummene! Er det alligevel sket, hænger der en nøgle i vægvagtsskabet i cafeen, med en stor nøglering.
 


Klublokalet

Der hænger en nøgle i vægvagtsskabet i cafeen, med en stor nøglering.

 

Vilkår for at få nøglebrik (jf. "Sikkerhed og orden" i PLØKS):

  • Klubben kan kun betragtes som åben, hvis der er en vægvagt til stede. 
  • Andre end vægvagter kan få nøgle til klubben hvis de udfører et "tillidshverv" for klubben (dem med "guld medlemskort"). Disse personer er IKKE vægvagter og kan derfor ikke holde klubben åben for øvrige medlemmer, men udelukkende for dem selv og deres personlige gæster.
  • Man skal minimum være fyldt 18 år, og have "Kursus 2" (eller tilsvarende erfaring), for at kunne komme i betragtning til en nøgle.
  • Der er elektronisk adgangskontrol til klubbens faciliteter. Den udleverede "nøglebrik" er personlig og der kvitteres for den. Der er forskellige adgangsniveauer. "Nøglebrikken" skal afleveres ved udmeldelse, eller hvis man ikke længere opfylder kriterierne for at have en "nøglebrik".
  • Bortkommer nøglebrikken skal man straks rette henvendelse til klubbens nøgleansvarlige.
  • Henvendelser vedr. adgang og nøgler kan rettes til noegle@ploeks.dk. 

 

 

Du finder os her

PLØKS - Skovlunde klatreklub
Lundebjerggårdsvej 7
2740 Skovlunde info@ploeks.dk Se på Google Maps
PLØKS - Skovlunde Klatreklub - Skovlundehallen - Lundebjerggårdsvej 7 - 2740 Skovlunde - info@ploeks.dk