Generalforsamlinger


Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år i februar måned. Generalforsamlingen indkaldes som minimum via klubbens hjemmeside og opslag i klubben, med mindst 30 dages varsel og med angivelse af dagsorden. Der tages referat over de på generalforsamlingen vedtagne beslutninger. På den ordinære generalforsamling skal følgende som minimum behandles (jf. klubbens vedtægter): 
 
  1. Valg af dirigent og referent
  2. Formandens beretning
  3. Forelæggelse af det reviderede regnskab
  4. Behandling af indkomne forslag
  5. Fastsættelse af kontingent
  6. Forelæggelse af budget for det kommende år
  7. Forelæggelse af bestyrelsens tanker for det kommende år
  8. Valg af bestyrelse
  9. Valg af 1 revisor, 1 revisorsuppleant, 1 bestyrelsessuppleant over 18 år og 1 suppleant for juniorrepræsentanten
  10. Eventuelt.

PLØKS generalforsamling 2022

 
Onsdag den 23. februar 2022, kl. 19 i PLØKS lokaler

Indkaldelse_til_PLOEKS_generalforsamling_2022.pdf

PLOEKS_aarsregnskab_2021_hovedgrupper.pdf
PLOEKS_regnskab_2021_og_budget_2022_detaljeret.pdf
PLOEKS_generalforsamling_2022_indkomne_forslag.pdf
PLOEKS_budget_2022_hovedgrupper.pdf
PLOEKS_resultat_medlemsundersoegelse_2021.pdf
PLOEKS_oplaeg_til_dialog _aarshjul_2022.pdf   

 

Tidligere generalforsamlinger

2020

 

2019
2018
Formandens beretning
Kritisk revisor notat
 
2017
 
2016
 
2015
Referat_af_generalforsamling_2015.pdf

2014
Referat_Generalforsamling_2014.pdf

2013
Generalforsamling_referat-2013.pdf

2012
Generalforsamling_referat_2012.pdf
Regnskab_2011_og_budget_2012.pdf

2011
Generalforsamling_referat-2011.pdf
Bilag-A-Formandens-beretning-2011.pdf
Bilag-B-Aarsregnskab-2010-budget-2011.pdf

2010
Generalforsamling_referat-2010.pdf

2009
Generalforsamling_referat-2009.pdf

2008
Generalforsamling_referat-2008.pdf

2007
Generalforsamling_referat-2007.pdf

Du finder os her

PLØKS - Skovlunde klatreklub
Lundebjerggårdsvej 7
2740 Skovlunde info@ploeks.dk Se på Google Maps
PLØKS - Skovlunde Klatreklub - Skovlundehallen - Lundebjerggårdsvej 7 - 2740 Skovlunde - info@ploeks.dk