Generalforsamlinger 


Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år i februar måned. Generalforsamlingen indkaldes som minimum via klubbens hjemmeside og opslag i klubben, med mindst 30 dages varsel og med angivelse af dagsorden. Der tages referat over de på generalforsamlingen vedtagne beslutninger. Baggrunden for generalforsamlingerne kan findes i klubbens vedtægter.PLØKS generalforsamling 2024


Torsdag den 8. februar 2024, kl. 19 i PLØKS lokaler

referat ploeks generalforsamling 2024.pdf
formanden beretning generalforsamling 2024.pdf
juniorholdets beretning til generalforsamling 2024.pdf

Indkaldelse_til_PLOEKS_generalforsamling_2024.pdf
Årsregnskab_2023_GF2024.pdf
Oversigt_forslag_kontingent_valg_GF2024.pdf
Forslag0_Ombygning_dele_af_klatrevæggen_GF2024_inkl_skitse.pdf
Forslag1_Grebbudget_GF2024.pdf
Forslag2_Moonboard_GF024.pdf
Forslag3_Ombyg_mataskassen_GF2024.pdf
Forslag4_Ombyg_forhal_GF2024.pdf
Forslag5_Ombygning_generelt_GF2024.pdf
Budget_GF2024.pdf
Aarshjul_ploeks_GF2024.pdf
Tidligere generalforsamlinger

2023

referat_PLOEKS_generalforsamling_2023.pdf
formanden_beretning_ploeks_gf_2023.pdf
juniorhold_beretning_ploeks_gf_2023.pdf

Indkaldelse_til_PLOEKS_generalforsamling_2023.pdf
aarsregnskab_2022_hovedgrupper_ploeks_gf_2023.pdf
oversigt_forslag_kontingent_valg_ploeks_gf_2023.pdf
bilag_forslag_1-5_ploeks_gf_2023.pdf
budget_2023_hovedgrupper_ploeks_gf_2023.pdf
aarshjul_ploeks_gf_2023.pdf


2022


2021
Referat af PLOEKS generalforsamling 2021.pdf
PLOEKS_udskydelse_generalforsamling_10 juni_2021.pdf
Indkaldelse_til_PLOEKS_generalforsamling_2021.pdf
Aarsregnskab_2020.pdf
Budget_2021.pdf
Indkommende_forslag.pdf
aarshjul 2021.pdf
Formanden_beretning_2021.pdf

 

2020

 

2019
2018
 
2017
 
2016
 

2015

Referat_af_generalforsamling_2015.pdf


2014

Referat_Generalforsamling_2014.pdf

2013

Generalforsamling_referat-2013.pdf

2012

Generalforsamling_referat_2012.pdf
Regnskab_2011_og_budget_2012.pdf

2011

Generalforsamling_referat-2011.pdf 
Bilag-A-Formandens-beretning-2011.pdf
Bilag-B-Aarsregnskab-2010-budget-2011.pdf

2010

Generalforsamling_referat-2010.pdf

2009

Generalforsamling_referat-2009.pdf

2008

Generalforsamling_referat-2008.pdf

2007

Generalforsamling_referat-2007.pdf

Du finder os her

PLØKS - Skovlunde klatreklub
Lundebjerggårdsvej 7
2740 Skovlunde info@ploeks.dk Se på Google Maps
PLØKS - Skovlunde Klatreklub - Skovlundehallen - Lundebjerggårdsvej 7 - 2740 Skovlunde - info@ploeks.dk