Generalforsamlinger


Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år i februar måned. Generalforsamlingen indkaldes som minimum via klubbens hjemmeside og opslag i klubben, med mindst 30 dages varsel og med angivelse af dagsorden. Der tages referat over de på generalforsamlingen vedtagne beslutninger. På den ordinære generalforsamling skal følgende som minimum behandles (jf. klubbens vedtægter): 
 
  1. Valg af dirigent og referent
  2. Formandens beretning
  3. Forelæggelse af det reviderede regnskab
  4. Behandling af indkomne forslag
  5. Fastsættelse af kontingent
  6. Forelæggelse af budget for det kommende år
  7. Forelæggelse af bestyrelsens tanker for det kommende år
  8. Valg af bestyrelse
  9. Valg af 1 revisor, 1 revisorsuppleant, 1 bestyrelsessuppleant over 18 år og 1 suppleant for juniorrepræsentanten
  10. Eventuelt.

 

PLØKS generalforsamling 2023


Onsdag den 8. februar 2023, kl. 19 i PLØKS lokaler

referat_PLOEKS_generalforsamling_2023.pdf
formanden_beretning_ploeks_gf_2023.pdf
juniorhold_beretning_ploeks_gf_2023.pdf

Indkaldelse_til_PLOEKS_generalforsamling_2023.pdf
aarsregnskab_2022_hovedgrupper_ploeks_gf_2023.pdf
oversigt_forslag_kontingent_valg_ploeks_gf_2023.pdf
bilag_forslag_1-5_ploeks_gf_2023.pdf
budget_2023_hovedgrupper_ploeks_gf_2023.pdf
aarshjul_ploeks_gf_2023.pdfTidligere generalforsamlinger

2020

 

2019
2018
 
2017
 
2016
 

2015

Referat_af_generalforsamling_2015.pdf


2014

Referat_Generalforsamling_2014.pdf

2013

Generalforsamling_referat-2013.pdf

2012

Generalforsamling_referat_2012.pdf
Regnskab_2011_og_budget_2012.pdf

2011

Generalforsamling_referat-2011.pdf 
Bilag-A-Formandens-beretning-2011.pdf
Bilag-B-Aarsregnskab-2010-budget-2011.pdf

2010

Generalforsamling_referat-2010.pdf

2009

Generalforsamling_referat-2009.pdf

2008

Generalforsamling_referat-2008.pdf

2007

Generalforsamling_referat-2007.pdf

Du finder os her

PLØKS - Skovlunde klatreklub
Lundebjerggårdsvej 7
2740 Skovlunde info@ploeks.dk Se på Google Maps
PLØKS - Skovlunde Klatreklub - Skovlundehallen - Lundebjerggårdsvej 7 - 2740 Skovlunde - info@ploeks.dk