Politik vedr. børne- og juniorhold


Klatringen
 1. Børn er lige som klubbens andre medlemmer underlagt klubbens regler vedrørende sikkerhed og sikker adfærd på væggen.
 2. Medlemmer af børneholdet undervises i sikker klatreadfærd på væg og i det omfang det er aktuelt også på klippe.
 3. Børn/ unge under 18 år undervises ikke i klatring på egne sikringer (traditionel klatring på kiler, freinds og hexe på klippe) og har ikke lov til at klatre på egne sikringer på klubture.
 4. Børnene vænnes, lige som klubbens andre medlemmer, til at tage ansvar for sig selv og andre ved bl.a. at gøre hinanden opmærksomme på, hvis de ikke mener, at det der foregår er sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

Samværet
 1. Vi tilstræber, at klatring skal være sjovt og lærerigt og være grobund for et godt socialt samvær.
 2. Vi lægger vægt på medindflydelse bl.a. for at fremme ansvarlighed og selvstændighed i klatringen såvel som i det almindelige samvær.
 3. I klubben omgår vi hinanden med respekt, og det gælder også i forbindelse med børn, og vi arbejder aktivt for, at man taler pænt til hinanden. Det betyder bl.a. at:
  - man ikke giver hinanden nedværdigende øgenavne
  - et nej er et nej - også i leg
  - sjofle kommentarer eller tilråb om hinandens kroppe på ingen måde accepteres.
 4. Ved træning på juniorholdet og klubture med juniorer vil der altid deltage mere end én voksen.
 5. Voksne udviser særlig omtanke og almindelig sund fornuft, når de har med børn at gøre, f.eks. ikke kører for stærkt når de kører børn til træning eller konkurrencer.
 6. Alkohol og euforiserende stoffer hører ikke hjemme i vores omgang med børn og unge – hverken i klubben eller på ture.
 7. Alle udviser ansvar over for hinanden ved at gøre opmærksom på, hvis de finder adfærd børn og børn eller voksne og børn imellem uforsvarlig.
 8. Vi forsøger at informere og inddrage forældrene, så de bliver en del af/ får størst mulig indsigt i deres børns aktive klatreliv og håber, at forældrene vil bakke op om deres børns deltagelse i sporten.

Forholdsregler
 1. Hvis medlemmer, børn som voksne, eller forældre registrerer adfærd i klubsammenhænge børn og børn eller voksne og børn imellem, som de finder uforsvarlig og ikke ønske at tale direkte med de implicerede om, kan de henvende sig til en person i bestyrelsen, fortrinsvis formanden. Kontakt formularen kan findes på hjemmesiden www.ploeks.dk
 2. Trænere og medhjælpere på børneholdet tjekkes i det centrale kriminalregister for domme om seksuelle overgreb mod børn eller besiddelse af børnepornografi. Ønsker en træner/ medhjælper ikke at give samtykke til et sådant tjek kan vedkommende ikke blive træner/ medhjælper.

Du finder os her

PLØKS - Skovlunde klatreklub
Lundebjerggårdsvej 7
2740 Skovlunde info@ploeks.dk Se på Google Maps
PLØKS - Skovlunde Klatreklub - Skovlundehallen - Lundebjerggårdsvej 7 - 2740 Skovlunde - info@ploeks.dk