Indkaldelse til PLØKS generalforsamling 2024

 

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling for medlemmer i PLØKS torsdag den 8. februar 2023, klokken 19 i klubbens lokaler. På generalforsamlingen vil den dagsorden, der er opstillet herunder, blive behandlet. Der vil blive serveret kaffe, te og kage.

Generalforsamlingen er PLØKS højeste myndighed, og bestyrelsen opfordrer alle medlemmer til at deltage. Generalforsamlingen plejer at byde på konstruktive diskussioner. Vel mødt! Læs gerne klubbens vedtægter på hjemmesiden inden generalforsamlingen.

Forslag til generalforsamlingen skal være formanden, altså Per Thellersen, i hænde senest 14 dage før, hvilket vil sige torsdag den 25. januar. Forslagene kan sendes på e-mail til per@ploeks.dk (foretrækkes) eller afleveres til Per i klubben.

Vær opmærksom på, at forslagene vil blive behandlet som de er formuleret; er forslaget eller dele af det formuleret uhensigtsmæssigt, kan hele forslaget blive forkastet af den grund, selv om generalforsamlingen er enig i intentionen med forslaget.Indkaldelse og bilag findes på ploeks.dk/generalforsamlinger efterhånden som de udsendes. OPDATERET pr. 30. januar 2024

 

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Formandens beretning.
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab 
  (bilag fremsendes senest syv dage før generalforsamlingen)
 4. Behandling af indkomne forslag.
  (bilag fremsendes senest syv dage før generalforsamlingen)
 5. Fastsættelse af kontingent.
 6. Forelæggelse af budget for det kommende år.
  (bilag fremsendes senest syv dage før generalforsamlingen)
 7. Forelæggelse af bestyrelsens tanker for det kommende år.
 8. Valg af bestyrelse jf. § 5.5.
  • Formand, som vælges for to år (Per Thellersen stiller op)
  • 2 bestyrelsesmedlemmer som vælges for to år (Katrine genopstiller, Jan Mathorne opstiller)
  • En juniorrepræsentant, som vælges for et år (Vitus genopstiller)
   (Selvom der er kandidater til posterne, er andre naturligvis velkomne til at stille op)
 1. Valg af 1 revisor (Steen Jensen genopstiller), 1 revisorsuppleant (Christian Jensen genopstiller), 1 bestyrelsessuppleant over 18 år og 1 suppleant for juniorrepræsentanten (Kasper Sporring genopstiller)
  (selvom der er kandidater til posterne, er andre naturligvis velkomne til at stille op)
 2. Eventuelt.
  (der kan ikke vedtages noget under dette punkt, men udelukkende informeres eller diskuteres)


På vegne af bestyrelsen;

Venlig hilsen
- Per Thellersen, formand

Du finder os her

PLØKS - Skovlunde klatreklub
Lundebjerggårdsvej 7
2740 Skovlunde info@ploeks.dk Se på Google Maps
PLØKS - Skovlunde Klatreklub - Skovlundehallen - Lundebjerggårdsvej 7 - 2740 Skovlunde - info@ploeks.dk