Covid-19 retningslinjer - udendørs klatring


Opdateret den 01-03-2021.

Det er nu muligt at klatre udendørs op til 25 personer samlet. Men skal dog alligevel holde sig adskilt (ikke samles i grupper) og afspritte hænder efter HVER rute.

Der må højest være 25 personer ved PLØKS udendørs klatrevæg af gangen. Der er stadig IKKE adgang til klubbens indendørs lokaler.

Retningslinjer
 • Blive hjemme, hvis du har symptomer som hoste, ondt i halsen eller har feber.
 • Sprit hænder straks ved ankomst.
 • Overholde maksimumantallet for forsamlinger. Er der for mange må du gå igen!
 • Bruge håndsprit straks efter hvert forsøg på en rute eller et problem.
 • Holde afstand til andre klatre både under klatring og i pauser.
 • Lade være med at bide i rebet under føring.
 • Undgå så vidt muligt makkerskift.

Det er IKKE
muligt
 • at bruge klubbens lokaler indendørs
 • at låne klubbens udstyr
 • at bruge omklædningsfaciliteter
 • at bruge garderobeskabe.

Vægvagternes ekstraopgaver (+trænerne)
 1. Sørge for at der er håndsprit stillet frem - tydeligt for alle.
 2. Sørge for at der ikke er flere ved væggen end det tilladte antal.
 3. Melde mangel på håndsprit til koekken@ploeks.dk. Gerne før det sidste er taget...

PLØKS indsats mod COVID-19
 • Bestyrelsen har udarbejdet et sæt retningslinjer for at undgå spredning af covid-19 (det er dem du er ved at læse).
 • Vægvagterne er instrueret i Covid-19 begrænsende tiltag (se her over).
 • Der stilles håndsprit, sæbe og håndtørrepapir til rådighed.
 • Trænere er instrueret i at varetage de samme opgaver som vægvagter i forhold til at undgå smidtespredning og i særlig grad være opmærksomme på at hjælpe børn og unge med at overholde retningslinjerne.
 • Bestyrelsen har udpeget en ansvarlig for indsatsen for at undgå spredning af Covid-19 i PLØKS: Formand, Per Thellersen, formand@ploeks.dk

Q&A

Hvorfor skal vi have fast klatremakker?
Vi skal have fast klatremakker for at begrænse eventuelle smittekæder, så en smittet klatrer maksimalt smitter sin egen makker. Sådan kan vi være med til at bremse smittespredningen i samfundet.

Kan jeg blive smittet via klatregreb?
Ja, lige som andre fælles kontaktflader, som knapper og dørhåndtag, er der en lille risiko for at blive smittet via klatregreb. Derfor anbefaler vi, at du spritter hænderne af efter hver rute samt efter hvert forsøg på et problem. Derved vil alle klatrere beskytte sig selv mod evt. kontaminerede greb, samt have meget hyppig brug af håndsprit. Dette vil lede til et overordentligt højt hygiejneniveau, hvilket reducerer risikoen for indirekte kontaktsmitte til et minimum.

Kan jeg anvende flydende kalk som håndsprit?
Nej, flydende kalk er ikke lavet til hånddesinfektion eller godkendt som sådan. Flydende kalk er baseret på alkohol ligesom håndsprit. Godkendte midler til hånddesinfektion skal indeholde 70-85% alkohol. Flydende kalk kan indeholde et sted mellem 40 og 80% alkohol. Der er altså stor sandsynlighed for, at din flydende kalk ikke indeholder nok alkohol til at virke som desinfektion. Endelig er det de færreste klatrere, der anvender flydende kalk i de mængder og med den grundighed, det anbefales at bruge håndsprit.

Hvordan holder vi afstand til hinanden, når vi klatrer med reb?
Vi kommer normalt ikke tæt på hinanden, når vi klatrer med reb. Du skal være særligt opmærksom på de første tre-fire bolte under føring. Planlæg, hvordan klatreren vil klippe slyngerne, og hvor sikringsmakkeren placerer sig. Når I laver makkertjek, er det vigtigt, at I finder en god rutine, hvor I får tjekket alle de relevante punkter, men med afstand. Tal rutinen igennem med din makker, så I begge er klar over, hvordan det skal gøres.
Sikkerheden må ikke kompromitteres.

Må jeg bryde den sociale afstand, hvis nogen kommer til skade under klatring?
Ja, hvis der bliver behov for førstehjælp under klatring, skal du selvfølgeligt hjælpe efter bedste evne.

Du finder os her

PLØKS - Skovlunde klatreklub
Lundebjerggårdsvej 7
2740 Skovlunde info@ploeks.dk Se på Google Maps
PLØKS - Skovlunde Klatreklub - Skovlundehallen - Lundebjerggårdsvej 7 - 2740 Skovlunde - info@ploeks.dk