15. marts 2021PLØKS - Skovlunde Klatreklub
  
GENERALFORSAMLING
 

 
Kære medlem af ”PLØKS - Skovlunde Klatreklub”

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i PLØKS onsdag den 5. maj 2021, kl. 19. På generalforsamlingen vil den dagsorden, der er opstillet herunder, blive behandlet. Der vil være kaffe, te og kage.

Generalforsamlingen er PLØKS højeste myndighed og bestyrelsen opfordrer alle medlemmer til at deltage.

Forslag til generalforsamlingen skal være formanden, altså Per Thellersen, i hænde senest 14 dage før, hvilket vil sige onsdag den 21. april. Forslagene kan sendes på e-mail til per@ploeks.dk (foretrækkes) eller afleveres til Per i klubben.
Den fulde indkaldelse kan hentes via linket her under (bilag) eller på hjemmesiden ploeks.dk
 
 
 
Dagsorden
  1. Valg af dirigent og referent.
  2. Formandens beretning.
  3. Forelæggelse af det reviderede regnskab.
  4. Behandling af indkomne forslag.
  5. Fastsættelse af kontingent
  6. Forelæggelse af budget for det kommende år.
  7. Forelæggelse af bestyrelsens tanker for det kommende år.
  8. Valg af bestyrelse, jf. § 5.5.
  9. Valg af 1 revisor, 1 revisorsuppleant, 1 bestyrelsessuppleant over 18 år og 1 suppleant for juniorrepræsentanten.
  10. Eventuelt.
 
 
 
Bilag

Aarsregnskab_2020.pdf
Budget_2021.pdf

 
 
 

 
Unsubscribe / Afmeld
Denne mail er sendt til dig som medlem af PLØKS - Skovlunde Klatreklub jf. foreningens vedtægter, som du har tilsluttet dig ved indmeldelse, og kan derfor ikke afmeldes med mindre du melder dig ud af foreningen. Dette kan ske ved login på hjemmesiden ploeks.dk

Du finder os her

PLØKS - Skovlunde klatreklub
Lundebjerggårdsvej 7
2740 Skovlunde info@ploeks.dk Se på Google Maps
PLØKS - Skovlunde Klatreklub - Skovlundehallen - Lundebjerggårdsvej 7 - 2740 Skovlunde - info@ploeks.dk