Generalforsamlinger


Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år i februar måned. Generalforsamlingen indkaldes som minimum via klubbens hjemmeside og opslag i klubben, med mindst 30 dages varsel og med angivelse af dagsorden. Der tages referat over de på generalforsamlingen vedtagne beslutninger. På den ordinære generalforsamling skal følgende som minimum behandles:
  1. Valg af dirigent og referent.
  2. Formandens beretning.
  3. Behandling af indkomne forslag.
  4. Fastsættelse af kontingent
  5. Forelæggelse af det reviderede regnskab og budget for det kommende år.
  6. Valg af bestyrelse
  7. Valg af 1 revisor, 1 revisorsuppleant, 1 bestyrelsessuppleant over 18 år og 1 suppleant for juniorrepræsentanten.
  8. Eventuelt.

Indkaldelse til PLØKS generalforsamling 2019

Onsdag den 27. februar 2019 kl. 19:00 i klatrehallen.
 
Officiel indkaldelse kommer senere (mindst 30 dage før).
Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
 

Tidligere generalforsamlinger

2018
Formandens beretning
Kritisk revisor notat
 
2017
 
2016
 
2015
Referat_af_generalforsamling_2015.pdf

2014
Referat_Generalforsamling_2014.pdf

2013
Generalforsamling_referat-2013.pdf

2012
Generalforsamling_referat_2012.pdf
Regnskab_2011_og_budget_2012.pdf

2011
Generalforsamling_referat-2011.pdf
Bilag-A-Formandens-beretning-2011.pdf
Bilag-B-Aarsregnskab-2010-budget-2011.pdf

2010
Generalforsamling_referat-2010.pdf

2009
Generalforsamling_referat-2009.pdf

2008
Generalforsamling_referat-2008.pdf

2007
Generalforsamling_referat-2007.pdf

Du finder os her

PLØKS - Skovlunde klatreklub
Lundebjerggårdsvej 7
2740 Skovlunde info@ploeks.dk Se på Google Maps